തരംഗിണി

ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍

സംകൃത പമഗരി തങ്കതുംഗ തധിന്‍കിന

ആല്‍ബം: മൈലാഞ്ചിപ്പാട്ടുകള്‍
ആലാപനം: ഡോ. കെ.ജെ. യേശുദാസ്

സംകൃത പമഗരി തങ്കതുംഗ തധിന്‍കിന
ധിംകൃത ധികികിട മേളം
തക ധംധരി സരിഗമ
ഇട്ട ചെത്ത തിധിംകിന
ധിംതിമി തളംകൃത താളം

സംകൃത പമഗരി തങ്കതുംഗ തധിന്‍കിന
ധിംകൃത ധികികിട മേളം
തക ധംധരി സരിഗമ
ഇട്ട ചെത്ത തിധിംകിന
ധിംതിമി തളംകൃത താളം Full Lyrics

1 അഭിപ്രായം»

  tony wrote @

verygood


ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: